Pamuk İpliğinin İşlenme Yolculuğu

Her şey küçük bir tohumun toprağa düşmesi ile başlar…
Toprakta can bulan küçük tohum, yaklaşık 7 ay sonra sıcak mevsimle beraber bitirir toprakla olan yolculuğunu. Artık yeni bir yoldadır; bir sonraki yolculuğuna çıkmaya hazırdır…

Tohumdan İpliğe

Koza ve çekirdek, çırçırlanma denilen özel bir işlemden sonra elyaftan ayrılır ve çırçırlanan pamuk balya haline getirilir. Temizlenmek için hazır olan pamuk balyaları harman hallaç işlemi ile bitkisel artıklardan ayrıştırılır ve taraklama işlemine geçilir. İpliğin kalitesi de buradan ortaya çıkar. İyi bir iplik, iyi taraklama işleminden geçmiş pamuk balyaları demektir.

Dokunmaya Hazır İplikler

Taraklama işleminden geçen pamuklar inceltilerek fitil haline getirilir ve makaralara sarılır. Bundan sonraki işlem, ipliğin üretildiği rink makinesidir. Makaralara sarılmış fitiller bu makinede istenilen iplik numarasına uygun şekilde çekim ile inceltilir ve iplik üretimi gerçekleştirilir. Üretilen iplikler artık dokunmaya hazırdır.

İplikten Kumaşa

Masuraya sarılmış iplikler artık dokuma tezgâhındadır. Çözgü iplikleri çözgü lavandına paralel ve gergin olarak sarılmış, atkı iplikleri ise mekik yardımıyla dokuma işlemine hazırdır. Dokuma tezgâhı çalışmaya başlar ve bu yolculukta makaraların boşalmasıyla biter. Son olarak da yıkanma ve boyanma işlemleri kumaşı süsler ve o kumaşlar bizlerin ellerine düşer.

29 Eylül 2021